ANBI – Hanna van Hendrik Skip to content

ANBI

Stichting Hanna van Hendrik


Missie

Stichting Hanna van Hendrik is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als doel:

Het bevorderen en behouden van de culturele waarden van de Twentse regio in al haar uitingsvormen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.


Rechtspersoon stichting Hanna van Hendrik

Kvk: 70794944
RSIN: 858462461
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting
Statutaire zetel: Hengelo (Overijssel)
IBAN: NL39RABO0328716057
Contactpersoon: Anouk Kapel (anouk@stichtinghannavanhendrik.nl)
Postadres: Heemraadssingel 46, 3021 DB Rotterdam
Website: www.hannavanhendrik.nl
E-mailadres: info@hannavanhendrik.nl

Directie/Bestuurders

Naam / Functie Rol Datum in functie
Johanna ter Steege, artistiek leider Directie/bestuurder 01-02-2018
Anouk Kapel, zakelijk leider Directie/bestuurder 15-02-2020

Raad van toezicht

Naam / Functie Rol Datum in functie Datum aftreden
Elisabeth Dielesen Voorzitter 01-02-2018 01-02-2026
Karen Anne Hüpler Lid 17-04-2018 17-04-2026
Henk Fokke Lid 27-05-2020 27-05-2024
*De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan

Klik hier voor beleidsplan

Verslag activiteiten

Klik hier voor bestuursverslag

Financiële verantwoording

Klik hier voor jaarverslag 2021

Inschrijving kamer van koophandel

Klik hier voor uittreksel KVK
X